logo
title
Cập nhật ngày: 17/11/2023
Ngày 14/11/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ra quyết định số 273/QĐ - CDLQGVN về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ...
Cập nhật ngày: 25/10/2023
Ngày 18/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bến Tre ra quyết định số 457/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của ...
Cập nhật ngày: 25/10/2023
Ngày 23/10/2023, Sở du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 138/QĐ-SDL-TTHC về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH Hạ Long ...
Cập nhật ngày: 04/10/2023
Ngày 04/10/2023, Sở du lịch Quảng Ninh ra quyết định số 129/QĐ-SDL-TTHC về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Nội địa của Công ty TNHH Dịch vụ ...
Cập nhật ngày: 17/08/2023
Ngày 09/6/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 945/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 17/08/2023
Ngày 08/6/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 932/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Tư ...
Cập nhật ngày: 17/08/2023
Ngày 24/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 816/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Sinna ...
Cập nhật ngày: 17/08/2023
Ngày 02/6/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 891/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH IONETOUR ...
Cập nhật ngày: 15/08/2023
Ngày 26/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 841/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Thương ...
Cập nhật ngày: 15/08/2023
Ngày 24/5/2023, Tổng cục Du lịch ra quyết định số 812/QĐ - TCDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh lữ hành Quốc tế của Công ty TNHH Du ...